Услугата предоставя проектиране и изграждане на цялостно техническо решение, което дава възможност за осигуряване на интернет достъп в заведения, хотели, комплекси, обществени сгради и паркове, стадиони, спортни зали, училища, както и други места със публичен достъп.

iConnect има дългогодишен опит в изграждането на безжични връзки за пренос на данни. Фирмата има богат опит и в проектирането и изгражданоето на HOTSPOT ситеми в България и чужбина.  Услугата е достъпна за крайния потребител чрез всички устройства поддържащи WiFi стандартите – лаптопи, таблети, мобилни телефони, смартфони и др. Техническото решение дава  достъп посредством web интерфейс за управление на услугите, който се използва за управление от собствениците на обектите в които е изградена системата. Има възможност и за инсталиране на допълнителни модули за отчитане и ограничаване на потреблението, за събиране на плащания и др.

Всички права запавени iconnect.bg 2024