Пакетната услуга предоставя на потребителите две или повече услуги в една месечна такса, която в комбинация е много по-ниска от единичните цени на отделните услуги.

Основните предимства на пакетната услуга са:

  • Изгодна цена
  • Оптична свързаност до Вашия дом
  • Цифрова телевизия с интерактивни функции (връщане и запис на канали)
  • БЕЗПЛАТНО включване
  • БЕЗПЛАТНИ настройки при инсталацията
  • Денонощна поддръжка на предоставяната услуга

Пакетни услуги

срочен договор

Икономичен

включени Основен и HD пакети

виж повече
 

100 mbps
над 140 канала
0,00 лв

Стандартен

включени Основен и HD пакети

виж повече
 

200 Mbps
над 140 канала
0,00 лв

Премиум

включени Основен и HD пакети

виж повече
 

500 Mbps
над 140 канала
0,00 лв

*Услугата телевизия се предоставя от REstartTV посредством мрежата на iConnect
*Допълнителен приемник с каналите на първия приемник + 5лв. месечно
*Инсталационна такса за допълнителен HD приемник - 30лв. еднократно
*При предплатен абонамент клиента заплаща депозит за необходимото оборудване
*При адресна регистрация на клиента различна от адреса на ползване на услугата, клиентът заплаща депозит за необходимото оборудване

Всички права запавени iconnect.bg 2024