Как мога да платя месечния си абонамент?

Предлагаме следните начини за заплащане на месечния абонамент:
А) плащане в брой на касите на iConnect и на касите при нашите партньори.
Б) плащане на касите на EasyPay - посочете търговец iConnect и вашия клиентски номер от договора.
В) плащане чрез E-Pay. Можете да си регистрирате сметката към iConnect като периодично плащане на битови сметки в системата на E-Pay.

Трябва ли да подпиша договор?

A) Предлагаме възможност за използване на интернет на предплатен абонамент със безсрочен договор. Ако изберете такъв, нямате ангажимент да използвате и заплащате интернет достъпа всеки месец, можете да прекъсвате и възстановявате потреблението когато и за какъвто период желаете. След края на предплатения период, интернета автоматично спира а ако желаете след време отново да възстановите ползването, заплащате абонамента си, след което интернета автоматично (веднага) се възстановява за периода за който сте предплатили, без да се налага да бъдете посещавани от техник във Вашия дом. Минималният период за които можете да предплащате е 1 (един) месец. При предплатен абонамент, се изисква и заплащането на депозит за ползваните устройства предоставени от iConnect на клиента. При прекратяване на ползването на услугата и връщане на устройствата в работещо състояние и нормален вид, депозита се възстановява.

Б) Предлагаме възможност за използване на интернет на предплатен абонамент със срочен договор. Ако изберете такъв абонаментен план, се задължавате да заплащате избраният интернет достъп всеки месец за срока на договора - т.е нямате право да прекъсвате потреблението и да пропускате заплащането на месечния си абонамент.

Как е изградена мрежата на iConnect?

Свързаността до жилищните сгради е изградена по технологията PON - Passive Optical Network - Пасивна Оптична Мрежа. За да се използват услугите е необходимо в дома на клиента да влезне един оптичен кабел по който се предоставят всички услуги. Ако сградата има изградено структурно окабеляване, има възможност същото да се използва за доставката на услугите, без да е необходимо да се прекарва изцяло нов кабел.

От къде ще бъде прекаран кабела за Интернет в моето жилище?

А) Ако сградата в която живеете е построена в последните няколко години, и в нея има изградено структурно окабеляване, интернета ще достигне до Вашето жилище през наличното окабеляване, без да се налага да се пробиват стените или поставят нови кабели.
Б) Ако живеете в стара сграда без изградено структурно окабеляване, ще бъде необходимо да се направи малък отвор в стената откъм входната врата Вашия дом за да достигне кабела до точката в която желаете да разположете Вашия компютър или безжичен рутер.

Какво е PON?

Passive Optical Network (PON) е мрежа от вида «точка към много точки» ,която използва мултиплексиране, чрез различни дължини на вълната, за осигуряването на работа в пълен дуплекс върху едно влакно, което посредством пасивни сплитери достига от оператора до дома на крайния потребител.

Основни предимства на услугата:

· Няма активно оборудване между клиента и оператора, т.е няма нищо което да изисква или да се влияе от ел.захранването.
· Не се влияе от атмосферните условия. Оптичния кабел не провежда статично електричество.
· Високи скорости и резервираност на услугата
· Екологично чиста технология с ниски разходи за експлоатация и поддръжка.

Мога ли да използвам Интернет достъп на повече от един компютър?

Да, всички абонаментни планове могат да се използват на повече от един компютър. За да разпределите интернета на повече от един компютър Ви е необходим „рутер“ който ще настроим при инсталацията или в някой от нашите офиси за Вас.

Възможно ли е да използвам "безжичен" Интернет достъп?

За да използвате безжичен интернет е необходимо да притежавате безжичен (WiFi) рутер в който ще бъде включен кабела, който ще прекараме до Вашия дом. В случай че абоната е сключил срочен договор, може да използва и безжичен рутер под наем, който следва да се върне на оператора след приключването на договорните отношения.

Каква телевизия предлагате?

Предлагаме само Цифрова телевизия - IP телевизия.
IP-Телевизията е най-съвременният начин за разпространение на телевизионния сигнал до крайния потребител, при който се използва високоскоростна Fiber Optic/FTP преносна среда, посредством която потребителят получава телевизия с допълнителни мултимедийни услуги, която многократно превъзхожда познатата ни кабелна телевизия, както по качество на картината, така и по функционалност. IP – телевизията се предоставя от нашия партьор GCTV Ltd. и достига до Вашия дом през собствената подземна кабелна оптична мрежа на iConnect. Услугата се декодира посредством цифров приемник (set-top-box), който се свързва към Вашия телевизор с HDMI кабел.

Мога ли да гледам телевизия на повече от един телевизор?

Да! За да гледате ТВ на повече от един телевизор е необходимо да заплатите допълнителна такса към абонаментния Ви план за всеки следващ приемник. За различните видове пакети таксата е различна, а за HD оборудване има и еднократна инсталционна такса.

Как да поръчам Интернет от iConnect?

За да поръчате интернет достъп, трябва да посетите най близкия офис или каса на iConnect за дa оформите необходимите документи по Вашата заявка, след което в срок от 10 работни дни, ние ще доставим интернет до Вашия дом без да изискваме да заплащате инсталационна такса.

Всички права запавени iconnect.bg 2024