iConnect изгражда и оперира мрежа от типа Passive Optical Network (PON) Това е мрежа от вида «точка към много точки» ,която използва мултиплексиране , чрез различни дължини на вълната, за осигуряването на работа в пълен дуплекс върху едно влакно, което посредством пасивни сплитери достига от оператора до дома на крайния потребител.

Технологията не предполага използване на активно оборудване по цялото трасе между клиента и оператора ,т.е няма нищо което да изисква или да се влияе от ел.захранването и от атмосферните условия ,тъй като оптичния кабел не провежда електричество.

Чрез използваната от нас технология ,осигуряваме за крайните ни клиенти Високи скорости и резервираност на прадлаганата услуга.

Оптичен интернет

Срочен договор

Икономичен

100 Mbps
0,00 лв

Стандартен

200 Mbps
0,00 лв

Премиум

500 Mbps
0,00 лв

*При предплатен абонамент, клиентът заплаща депозит за необходимото оборудване
*При адресна регистрация на клиента различна от адреса на ползване на услугата, клиентът заплаща депозит за необходимото оборудване

ОТСТЪПКИ ЗА ДОМАШНИ АБОНАТИ НА ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ

ПРЕДПЛАЩАТЕ ПОЛУЧАВАТЕ ТИП АБОНАМЕНТ
9 месеца 12 месеца предплатен
5 месеца 6 месеца предплатен
     
Всички права запавени iconnect.bg 2024